Inleiding

De heemkundige kring Dadingisila onderscheidt zich van andere kringen door het fonds de Croix. Dat fonds bevat ongeveer 14.000 stuks archief van de familie de Croix de Dadizeele en aanverwanten. Het archief beslaat 500 jaar geschiedenis ( vanaf ongeveer 1400 tot 1900 ) van ons dorp, de helft van West-Vlaanderen en een groot deel van Noord Frankrijk. In de late Middeleeuwen en de nieuwe tijd was de Franse familie de Croix heel belangrijk en bezat naast een grote rijkdom ook veel macht. Door huwelijken en erfenissen groeide hun bezit en rijkdom gestaag.

Dadizele heeft veel aan hen te danken: scholen, een rusthuis, boerderijen en andere eigendommen zorgden voor de bloei van ons dorp. Door hun aanzien, bezochten voorname edellieden ons kleine Dadizele en zorgden op deze manier voor handel en bedrijvigheid.

Het archief kwam beetje bij beetje in ons bezit vanaf eind 1993 via de inmiddels overleden erfgenamen van het kasteel van Dadizele en via openbare en privé verkopen tussen juni 2001 en september 2005. Af en toe mogen we ook schenkingen ontvangen. Het archief is nog niet compleet, maar we blijven ijveren om het volledig bijeen te rapen.

Daisy Decoene

Voorzitster